Igła wcale nie do szycia

Oszpecanie ciała i okaleczanie się stanowi jedną z wielu dość popularnych kategorii ciągle pobijanych rekordów, kolejnym ich przykładem i dowodem na istnienie zaskakującego zachowania człowieka jest wykorzystanie igieł do szycia.

I teraz zaczynamy się za pewne zastanawiać, w jakim celu one służą. Nie będzie to zapewne jak największa ilość nakłuwania ciała, ale według mnie ten najbardziej zadziwiający rekord polegał na wbiciu w skórę ciała jak największej liczby igieł. Zatwierdzony rekord wskazuje na ich zawrotną liczbę, bo aż trzy tysiące pojedynczych, ostrych igieł, które zostały wbite na powierzchni ciała.

http://klaser55.pl/ www.wolnykosciol.pl Stuły kapłańskie http://ornaty.pl/pol_m_Szaty-Liturgiczne_Stuly-229.html haftowana stuła Haftina Atelier

Ostatnio ustanowiono nowy rekord, który wynosi trzy tysiące dwieście igieł, jednak warto wspomnieć, że planowane było pobicie pierwszego rekordu o pięćset sztuk. Jednak towarzyszący wbijaniu ból, nie pozwolił na dalszą walkę i zmagania zakończyły się na i tak imponującym wyniku, który z pewnością nie będzie tak łatwy do pobicie, bowiem poprzeczka została zawieszona wysoko.


You may also like...