Jak prawidłowo wykonać fundament

Do precyzyjnego wykonania fundamentu konieczne są bardzo dokładne pomiary terenu i wiedza na temat gruntu, gdzie ma powstać zaprojektowany budynek. Wskazana jest również ścisła współpraca z geologiem, ponieważ on będzie w stanie ocenić warunki i wskaże najlepszą technologię wykonania fundamentów.

Dla powstającego domu bowiem bardzo ważne jest, jak kształtuje się zwierciadło wód gruntowych występujących na terenie planowanej budowy. Jeżeli ten poziom jest wysoki to można przewidzieć, że w przyszłości nowy budynek będzie zalewany lub co najmniej narażony na ciągłe zawilgocenie.

Dla przyszłych mieszkańców będzie to nie lada kłopot i być może będą konieczne prace osuszające. Takie dodatkowe działania narażają inwestora na ponoszenie dużych kosztów finansowych.

Żeby tego uniknąć lepiej na początku podjąć decyzję o podniesieniu poziomu posadowienia budynku. Warto też pomyśleć o tym, w jaki sposób będzie odprowadzana woda opadowa i zabezpieczyć fundamenty specjalną izolacją.

Po sprawdzeniu tych wszystkich warunków gruntowych i wykonaniu pomiarów można już przystąpić do zrobienia wykopów pod fundament. Dobrze jest zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne do tego materiały, żeby w trakcie uzbrajania nie zabrakło stalowych prętów czy drutów albo okazało się, że na placu budowy jest za mało bloczków, cegieł bądź pustaków.

Prawidłowo zrobiony fundament powinien być stabilny i dobrze zaizolowany emulsją asfaltowo-kauczukową albo papą, którą przykleja się do podłoża.

You may also like...