Kto jest kim na budowie?

Wybudowanie domu czy innego obiektu jest trudnym zadaniem, przy którym pracuje bardzo dużo osób. Każdy ma odpowiedzialne zadanie i wszyscy pracują na dobro całego zespołu, jakim jest szybkie i skuteczne wykonywanie kolejnych etapów budowy. W związku z tym, warto wiedzieć kto jest kim na budowie i jakie są zadania poszczególnych osób.

  • Kierownik budowy

Musi posiadać odpowiednie uprawnienia i z reguły wybierany jest przez samego inwestora, choć niekiedy zdarza się, że kierownik budowy jest w obsadzie wybranej przez nas firmy budowlanej. Sam kierownik pełni bardzo ważną rolę i w ramach swojego stanowiska musi na przykład zabezpieczyć plac budowy i prowadzić dziennik budowy. Dodatkowo, to także on prowadzi bezpośredni nadzór nad tym, co dzieje się na budowie. Dba więc o to, aby wszelkie pracy były prowadzone zgodnie z projektem i przepisami. Co ciekawe, to także w gestii kierownika budowy jest umieszczenie odpowiedniej tablicy informacyjnej, na której znajdą się właśnie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danej inwestycji, w tym dane inwestora czy wykonawcy jak również przewidywana data zakończenia wszystkich prac.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny również za sporządzanie dokumentacji po zakończeniu budowy oraz zgłoszenie budynku do odbioru.

  • Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru na za zadanie kontrolować prace i roboty budowlane. Jest swego rodzaju zabezpieczeniem i ochroną dla interesów inwestora. Zatrudnienie takiego inspektora nie jest wcale obowiązkiem, lecz może się okazać bardzo przydatne. To bowiem właśnie inspektor nadzoru inwestorskiego będzie sprawdzał zgodność realizacji wszystkich prac z projektem czy pozwoleniem na budowę, jak również będzie dbał o jakość prowadzonych prac.

  • Projektanci

W tej roli występuje przede wszystkim architekt, który zajął się projektowaniem budynku. W tym przypadku będzie on pełnił na budowie nieco inną rolę, prowadząc po prostu nadzór autorski. Będzie więc upoważniony do tego, by przebywać na placu budowy, a nawet do tego, by dokonywać wpisy w dzienniku budowy.

Jego zadaniem jest dopilnowanie, by prowadzone prace były zgodne z samym projektem – w przeciwnym razie architekt może nawet zażądać wstrzymania prac.

  • Wykonawcy

To ich zadaniem jest oczywiście samo wykonywanie prac budowlanych. Warto więc postawić na zaufaną firmę budowlaną, która stanie na wysokości zadania i zapewni nam dobrej jakości pracę. Koniecznie należy postawić na takie przedsiębiorstwo, które posiada odpowiednie maszyny, sprzęt i narzędzia, by zająć się wykonaniem wszystkich prac. Niekiedy można zdecydować się także na indywidualnych fachowców, którzy to zajmą się konkretnymi etapami prac budowlanych.

Zajmie się przede wszystkim pracami geodezyjnymi na budowie – musi posiadać odpowiednie uprawnienia, by wykonać swoją pracę. Na placu budowy geodeta jest jednak potrzebny zazwyczaj tylko dwa razy, czyli na początku oraz na końcu inwestycji. Za każdym razem dokonuje odpowiednich pomiarów i sporządza dokumentację.

You may also like...