Polska myśl techniczna

Polska produkcja maszyn też jest w świecie postrzegana, jako stosunkowo znacząca.

Może nie do końca specjalizujemy się w produkcji sprzętu o wielkich gabarytach, jednakże te wychodzące spod ręki polskich konstruktorów mogą się pochwalić pewnymi osiągnięciami, zarówno w kategorii parametrów wielkościowych jak i funkcjonalnych.

Polska myśl techniczna jest zaawansowana, może nie zawsze znajduje ona odzwierciedlenie w produkcji jednakże odciska swoje piętno na kartach historii konstruktorskich, a także produkcyjnych.

Widzimy nie tylko przecież samochody ciężarowe, maszyny produkcyjne, dźwigi czy też koparki, ale wiele, wiele innych rodzajów maszyn będących produktami naszych, rodzimych konstruktorów.

Oczywiście czasami nie da się opierać tylko na miejscowej produkcji, korzysta się z rozwiązań pojawiających się na rynkach światowych i je właśnie eksploatuje.

To jest dokładnie tak zwany wolny rynek i swobodny przepływ towarów.

Popyt i podaż, potrzeba i jej realizacja, to wszystko nakręca rynek i powoduje jego prężny rozwój.

Dotyczy to wszystkich branż gospodarki, także tej gdzie produkowane lub po prostu eksploatowane są maszyny o wielkich gabarytach.

You may also like...