Projekty z wykorzystaniem ludzi – gwiazdy, flagi, akcje

Chyba największy odsetek rekordów światowych związany jest z bezpośrednim udziałem człowieka, a w szczególności całej ich grupy. Jest to szczególnie istotne, aby rekord mógł być w ogóle pobity. Dlatego też wiele tego typu przedsięwzięć ma swoje podłoże w wcześniejszym zachęceniu potencjalnych udziałowców do jego wykonania.

Przede wszystkim na uwagę zasługują rekordy, które skupiają wokół siebie, jak największą ilość osób, które utworzyły jakiś określony kształt. Ostatnio mieliśmy do czynienia z utworzeniem gwiazdy, którą oczywiście stanowiła grupa ludzi licząca zaledwie trzysta osób. Dlaczego zaledwie, bowiem w podobnej akcji, której celem było stworzenie choinki wzięło udział ponad tysiąc osób.

Zadziwiające jest jednak nie tyle wspomniana choinka, flaga, czy inne kształty, tylko sam pomysł na stworzenie takiego żywego dzieła, koncentracja osób jednocześnie w jednym miejscu, a przede wszystkim chęć wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu.

You may also like...